Ron: Dank

Beste Jacqueline,

We zijn inmiddels weer enkele weken verder. Zo’n vier weken na het overlijden van onze man, vader en schoonvader.

Natuurlijk laat het gemis zich nog voelen, maar is er ook een mate van berusting.

Clichés zijn vaak waar: het leven gaat door, moet ook door.

Het berusten in het onvermijdelijke wordt ons makkelijker gemaakt door de perfecte organisatie van het hele uitvaartproces.

Goed georganiseerd, op de juiste momenten geadviseerd en altijd met het volle respect voor vader Cees.

Bij deze wil ik je dan ook namens het hele gezin bedanken voor alle goede zorgen en de mooie uitvaart. Ieder overlijden is

een verdrietig proces en deze was dat zeker.

Juist daarom prijzen wij ons gelukkig dat jij dit proces hebt kunnen en mogen begeleiden.

Bedankt,

Familie Hooiveld